Benodigde informatie

Voldoende informatie = voldoende financiering

Elke financier heeft behoefte aan zekerheid in de vorm van informatie. De financier wil weten wat ze gaan financieren, wat het bedrijf gaat doen, wat het verdienmodel is, welke risico’s er zijn en hoe de terugbetalingscapaciteit wordt berekend. Voorziet u problemen? Anticipeer en bedenk vooraf al een oplossing.
Zorg in elk geval voor volledige, begrijpelijke en betrouwbare informatie en leg vooral ook uit waarom het aantrekkelijk is om te participeren. Onderbouw waarom de inkomsten voor de investeerder voldoende zijn en beschrijf een duidelijke exit.

Informatiepakket samenstellen

Een volledig informatiepakket bestaat uit:

 • Een ondernemersplan. (Zie hieronder meer informatie over het samenstellen van een plan.)
 • Jaarrekeningen, prognose met onderbouwing (voor de hele looptijd), tussentijdse cijfers, IB aangifte, cashflow overzichten en geconsolideerde cijfers bij groep.
 • Uittreksel KvK, groepsoverzicht, CV, kopie ID bewijs.
 • Andere stukken die het voorstel verduidelijken, bijvoorbeeld taxatierapport, huurcontracten, leningsovereenkomst derden, kredietovereenkomst bank e.d.

Het ondernemersplan

Een goed ondernemingsplan is duidelijk, zo kort mogelijk en vermijdt cliché’s. Hieronder een opsomming van wat een ondernemersplan minimaal hoort te bevatten:

 • Een heldere samenvatting waarin duidelijk wordt wat er wordt gevraagd en waarom, welke kredietbehoefte er zijn, wat de inbreng is van eigen middelen, welk rentevoorstel er wordt gedaan tegen welke looptijd en welke zekerheden.
 • Een duidelijk bedrijfsprofiel waarin staat wat het bedrijf precies doet, met welke mensen en met welke middelen.
 • Een uitleg van het verdienmodel en de duurzaamheid van de winst.
 • Een diagnose van de marktpositie en de belangrijkste concurrenten.
 • De risico’s en matigende factoren en een SWAT analyse.
 • De kerncijfers inclusief een prognose.
 • De kwaliteiten van het management en een LT strategie.