Sector Rapporten

RatingPartners Sector rapportenRatingPartners baseert haar Risico-Classificaties mede op brancherapporten, die tenminste jaarlijks worden herzien. Op dit moment zijn dat de volgende:

  • Bouw en Bouwmaterialen
  • Detailhandel
  • Dienstverlening
  • Horeca
  • Maakindustrie
  • Onroerend Goed
  • Transport

Opdrachtgevers kunnen hier gratis over beschikken.