Hoe werkt het

Risico-Classificatie is een inschatting van de Probability of Default van een onderneming, ofwel de waarschijnlijkheid dat de onderneming in gebreke zal zijn. Het is de zo objectief mogelijke inschatting van de toekomstige ontwikkeling van een onderneming, gebaseerd op historie, prognoses en aannames. Een Risico-Classificatie heeft een horizon van 12 maanden.

RatingPartners maakt een gestructureerde analyse, die de gebruiker kort en helder over alle sterke en zwakke punten van de onderneming informeert en de risico’s in kaart brengt.

U krijgt een uitgebreide financiële analyse en een Risico-Classificatie Rapport met focus op omgevingsfactoren, bedrijfs- en financiële risico’s, en management en transparantie.

Tenslotte wordt een score vastgesteld die varieert van !AAA tot !CC-D, zoals ook elders gebruikelijk is.

Een Risico-Classificatie kan eenmalig zijn, maar RatingPartners kan het bedrijf ook blijven volgen en het rapport jaarlijks herzien, of eerder als daartoe aanleiding is. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.